Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
25.09.2020 0 0 0
24.09.2020 0 0 0
23.09.2020 0 0 0
22.09.2020 0 0 0
21.09.2020 0 0 0
18.09.2020 0 0 0
17.09.2020 0 0 0
16.09.2020 0 0 0
15.09.2020 0 0 0
14.09.2020 0 0 0
11.09.2020 0 0 0
10.09.2020 0 0 0
09.09.2020 0 0 0
07.09.2020 0 0 0
04.09.2020 0 0 0
03.09.2020 0 0 0
02.09.2020 0 0 0
01.09.2020 0 0 0
31.08.2020 0 0 0
27.08.2020 0 0 0
26.08.2020 0 0 0
25.08.2020 0 0 0