Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
28.01.2020 0 0 0
27.01.2020 0 0 0
24.01.2020 0 0 0
23.01.2020 0 0 0
22.01.2020 0 0 0
21.01.2020 0 0 0
20.01.2020 0 0 0
17.01.2020 0 0 0
16.01.2020 0 0 0
15.01.2020 0 0 0
14.01.2020 0 0 0
13.01.2020 0 0 0
10.01.2020 0 0 0
09.01.2020 0 0 0
08.01.2020 0 0 0
03.01.2020 0 0 0
02.01.2020 0 0 0
30.12.2019 0 0 0