Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
07.12.2022 0 0 0
06.12.2022 0 0 0
05.12.2022 0 0 0
02.12.2022 0 0 0
01.12.2022 0 0 0
30.11.2022 0 0 0
29.11.2022 0 0 0
28.11.2022 0 0 0
25.11.2022 0 0 0
24.11.2022 0 0 0
23.11.2022 0 0 0
22.11.2022 0 0 0
21.11.2022 0 0 0
18.11.2022 0 0 0
17.11.2022 0 0 0
16.11.2022 0 0 0
15.11.2022 0 0 0
14.11.2022 0 0 0
11.11.2022 0 0 0
10.11.2022 0 0 0
09.11.2022 0 0 0
08.11.2022 0 0 0