Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
21.02.2020 0 0 0
20.02.2020 0 0 0
19.02.2020 0 0 0
18.02.2020 0 0 0
17.02.2020 0 0 0
14.02.2020 0 0 0
13.02.2020 0 0 0
12.02.2020 0 0 0
11.02.2020 0 0 0
10.02.2020 0 0 0
07.02.2020 0 0 0
06.02.2020 0 0 0
05.02.2020 0 0 0
04.02.2020 0 0 0
03.02.2020 0 0 0
31.01.2020 0 0 0
30.01.2020 0 0 0
29.01.2020 0 0 0
28.01.2020 0 0 0
27.01.2020 0 0 0
24.01.2020 0 0 0