Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
17.06.2021 0 0 0
16.06.2021 0 0 0
15.06.2021 0 0 0
14.06.2021 0 0 0
11.06.2021 0 0 0
10.06.2021 0 0 0
09.06.2021 0 0 0
08.06.2021 0 0 0
07.06.2021 0 0 0
04.06.2021 0 0 0
03.06.2021 0 0 0
02.06.2021 0 0 0
01.06.2021 0 0 0
31.05.2021 0 0 0
28.05.2021 0 0 0
27.05.2021 0 0 0
26.05.2021 0 0 0
25.05.2021 0 0 0
21.05.2021 0 0 0