Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
20.06.2024 0 0 0
19.06.2024 0 0 0
18.06.2024 0 0 0
17.06.2024 0 0 0
14.06.2024 0 0 0
13.06.2024 0 0 0
12.06.2024 0 0 0
11.06.2024 0 0 0
10.06.2024 0 0 0
07.06.2024 0 0 0
06.06.2024 0 0 0
05.06.2024 0 0 0
04.06.2024 0 0 0
03.06.2024 0 0 0
31.05.2024 0 0 0
30.05.2024 0 0 0
29.05.2024 0 0 0
28.05.2024 0 0 0
27.05.2024 0 0 0