Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
23.08.2019 0 0 0
22.08.2019 0 0 0
21.08.2019 0 0 0
20.08.2019 0 0 0
19.08.2019 0 0 0
16.08.2019 0 0 0
15.08.2019 0 0 0
14.08.2019 0 0 0
13.08.2019 0 0 0
12.08.2019 0 0 0
09.08.2019 0 0 0
08.08.2019 0 0 0
07.08.2019 0 0 0
06.08.2019 0 0 0
05.08.2019 0 0 0
01.08.2019 0 0 0
31.07.2019 0 0 0
30.07.2019 0 0 0
29.07.2019 0 0 0
26.07.2019 0 0 0