Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
23.05.2024 0 0 0
22.05.2024 0 0 0
21.05.2024 0 0 0
20.05.2024 0 0 0
17.05.2024 0 0 0
16.05.2024 0 0 0
15.05.2024 0 0 0
14.05.2024 0 0 0
13.05.2024 0 0 0
10.05.2024 0 0 0
09.05.2024 0 0 0
07.05.2024 0 0 0
02.05.2024 0 0 0
30.04.2024 0 0 0
29.04.2024 0 0 0
26.04.2024 0 0 0
25.04.2024 0 0 0