Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
19.09.2019 0 0 0
18.09.2019 0 0 0
17.09.2019 0 0 0
16.09.2019 0 0 0
13.09.2019 0 0 0
12.09.2019 0 0 0
11.09.2019 0 0 0
10.09.2019 0 0 0
06.09.2019 0 0 0
05.09.2019 0 0 0
04.09.2019 0 0 0
03.09.2019 0 0 0
02.09.2019 0 0 0
30.08.2019 0 0 0
29.08.2019 0 0 0
27.08.2019 0 0 0
26.08.2019 0 0 0
23.08.2019 0 0 0
22.08.2019 0 0 0
21.08.2019 0 0 0
20.08.2019 0 0 0