Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
03.12.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
02.12.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
01.12.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
30.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
29.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
26.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
25.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
24.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
23.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
22.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
19.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
18.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
17.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
16.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
15.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
12.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
11.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
10.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
09.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
08.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0
05.11.2021 120,00 120,00 0,00 0 0 0