Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
02.07.2020 0 0 0
01.07.2020 0 0 0
30.06.2020 0 0 0
29.06.2020 0 0 0
26.06.2020 0 0 0
25.06.2020 0 0 0
24.06.2020 0 0 0
23.06.2020 0 0 0
22.06.2020 0 0 0
19.06.2020 0 0 0
18.06.2020 0 0 0
17.06.2020 0 0 0
16.06.2020 0 0 0
15.06.2020 0 0 0
12.06.2020 0 0 0
11.06.2020 0 0 0
10.06.2020 0 0 0
09.06.2020 0 0 0
08.06.2020 0 0 0
04.06.2020 0 0 0
03.06.2020 0 0 0
02.06.2020 0 0 0