Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 09 август 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 08.08.2019 година Адинг АД Скопје изврши откуп на 1.504 сопствени обични акции по цена од 620,00 денари за една акција, преку три трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.08.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- РЖ Економика АД Скопје – 616 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 9 обични акции
- Уготур АД Скопје – 10 обични акции