Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 09 јули 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- УСЈЕ АД Скопје – 1 обична акција
- Комерцијална Банка АД Скопје – 10 обични акции
- ОКТА АД Скопје – 29 обични акции
- Гранит АД Скопје – 500 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 200 приоритетни акции