Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 09 јуни 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.06.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски комбинат АД Прилеп – 46 обични акции