ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
петок, 09 јуни 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 08.06.2017 година Карпош АД Скопје изврши откуп на: -1.200 сопствени обични акции по цена од 500,00 денари за една акција, преку две трансакции.