НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 09 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Жито Лукс АД Скопје–264 обични акции;