НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 09 мај 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.05.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје –2.500 обични акции - БИМ АД Свети Николе –26 обични акции