Продолжување на тргувањето со акциите на Реплек АД Скопје
петок, 09 април 2021

Во врска со привремениот прекин на тргување со акциите на Реплек АД Скопје, Ве известуваме дека издавачот изврши објава на одлуките од собранието на акционери преку СЕИ-НЕТ, после што продолжи тргувањето со обичните акции издадени од Реплек АД Скопје.