НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 09 април 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.04.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тајмиште АД Кичево –528 обични акции - ОХИС АД Скопје –68 обични акции - Тутунски комбинат АД Прилеп –118 обични акции - Алкалоид АД Скопје –205 обични акции