Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 09 март 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.03.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонија Турист АД Скопје – 63 обични акции