Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 09 март 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 06.03.2020 година Алкалоид АД Скопје изврши откуп на 800 сопствени обични акции по цена од 13.100,00 денари за една акција, преку 16 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.03.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 7 обични акции
- Гранит АД Скопје – 2 обични акции
- Макстил АД Скопје – 595 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 102 обични акции