НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 09 март 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје –560 обични акции - Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје –5 обични акции - Алкалоид АД Скопје –315 обични акции