ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 09 ноември 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 08.11.2016 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -16 сопствени обични акции по цена од 8.200,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.11.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Кланица со ладилник АД Струмица –62 обични акции; - Оранжерии Хамзали АД Струмица –164 обични акции; - Струмичко поле АД Струмица –28 обични акции;