Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 09 октомври 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 08.10.2020 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: 
- 19 сопствени обични акции по цена од 2.650,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-Жито Полог АД Тетово – 113 обични акции
-УСЈЕ АД Скопје – 137 обични акции