Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 09 јануари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.01.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонијатурист АД Скопје - 95 обични акции
- ОКТА АД Скопје - 67 обични акции