НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 08 јули 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.07.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Ветекс АД Велес - 51 обични акции - Дебарски Бањи АД Дебар - 31 обични акции - Макпетрол АД Скопје - 245 обични акции