Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 08 април 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 05.04.2019 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на:
-280 сопствени обични акции по цена од 603,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.04.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Макстил АД Скопје – 452 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 19 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 30 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје – 166 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 8 обични акции
- Уготур АД Скопје – 22 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 5 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 20 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје–655 обични акции
- ОИЛКО КДА Скопје–590 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје–393 обични акции