Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 08 март 2024

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 07.03.2024 година Нова Стоковна Куќа АД Струмица изврши откуп на:
-1 сопствена обична акција по цена од 61.500,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.03.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Рудници Бањани АД Скопје - 222 обични акции
- Гранит АД Скопје - 273 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 45 приоритетни акции