НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 08 март 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –380 обични акции - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –142 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –612 обични акции