НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 08 ноември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.11.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Жито Полог АД Тетово –50 обични акции - Жито Лукс АД Скопје –241 обични акции - Гранит АД Скопје –316 обични акции