ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 08 ноември 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 07.11.2016 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -3 сопствени обични акции по цена од 8.200,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.11.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Славеј АД Скопје –359 обични акции; - Единство АД Струмица –75 обични акции;