Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 08 октомври 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.10.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Гранит АД Скопје - 151 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје - 35 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп - 134 обични акции