Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 08 октомври 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 07.10.2019 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на сопствени акции и тоа:
-100 сопствени обични акции по цена од 80.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција;
-8 сопствени обични акции по цена од 80.001,00 денари за една акција, преку 2 трансакции;

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје – 163 обични акции
- Гранит АД Скопје – 12 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 46 обични акции
- Дебарски Бањи Цапа АД Дебар – 41 обични акции