Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 08 октомври 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 05.10.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
-17 сопствени обични акции по цена од 45.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.10.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје–52 обични акции
- ОКТА АД Скопје–54 обични акции
- Гранит АД Скопје–150 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–20 обични акции
- Макстил АД Скопје–800 обични акции
- ГД Тиквеш АД Кавадарци–36 обични акции