Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 07 септември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ГТЦ АД Скопје – 206 обични акции
-РЖ Институт АД Скопје – 2 обични акции
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 5 обични акции
-ОКТА АД Скопје – 27 обични акции
-Макстил АД Скопје - 114 обични акции
-АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје – 99 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 5 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје - 43 обични акции
-Уготур АД Скопје - 5 обични акции
-УСЈЕ АД Скопје - 275 обични акции