Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 07 август 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГД Тиквеш АД Кавадарци - 40 обични акции