Блок трансакции
понеделник, 07 август 2023

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 3.000 МКД
Количина: 19.500
% од основната главнина: 4,99%
Цена по акција (во денари): 1.919,00
Вредност на трансакција (во денари): 37.420.500,00


Жито Полог АД Тетово
Шифра: ZPOG
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Задолжителна котација
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 11.119
% од основната главнина: 19,86%
Цена по акција (во денари): 1.813,00
Вредност на трансакција (во денари): 20.158.747,00