Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 07 август 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.08.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Осигурување Македонија–Виена Иншуренс Груп АД Скопје – 210 обични акции
- Уготур АД Скопје – 11 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје – 80 обични акции.