Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 07 август 2009
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.08.2009 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

 

- Лотарија на Македонија АД Скопје – 212 обични акции;