Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 07 мај 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.05.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- УСЈЕ АД Скопје – 200 обични акции