НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 07 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Дебарски Бањи АД Дебар –31 обични акции; - Раде Кончар Апаратна Техника АД Скопје –33 обични акции;