Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 07 април 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.04.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 22 обични акции
-Македонија Турист АД Скопје – 480 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 200 обични акции
-Осигурување Македонија ВИГ АД Скопје – 52 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 444 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 8 обични акции