Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 07 март 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
 
На 06.03.2019 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на:
-10 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.
 
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Макстил АД Скопје – 512 обични акции
- Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје–742 обични акции
- Алкалоид АД Скопје–407 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 9 обични акции
- Уготур АД Скопје – 24 обични акции