ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 07 март 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 06.03.2017 година Адинг АД Скопје изврши откуп на: -10 сопствени обични акции по цена од 630,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.03.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Ветекс АД Велес– 47 обични акции;