Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 07 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје – 400 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 140 приоритетни акции
- МакпетролАД Скопје – 80 обични акции
- Реплек АД Скопје – 5 обични акции