Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 07 декември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-РЖ Услуги АД Скопје – 2.501 обична акција
-Комерцијална Банка АД Скопје – 250 обични акции
-Македонски Телеком АД Скопје – 866 обични акции
-ОКТА АД Скопје – 59 обични акции
-Макстил АД Скопје – 1.008 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 241 обична акција
-НЛБ Банка АД Скопје – 25 обични акции