НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 07 декември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.12.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Осигурување Македонија ВИГ АД Скопје –152 обични акции