Откуп на сопствени акции
четврток, 07 ноември 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 06.11.2019 година Интерпромет АД Тетово изврши откуп на 73 сопствени обични акции по цена од 1.500,00 денари за една акција, преку една трансакција;