Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 07 ноември 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 06.11.2018 година Огражден АД Струмица изврши откуп на:
-140 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.
На 06.11.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на:
-21 сопствени обични акции по цена од 2.850,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.11.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Комерцијална Банка АД Скопје–2 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп–121 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–21 приоритетни акции