ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 07 ноември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 06.11.2017 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -5 сопствени обични акции по цена од 7.500,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.11.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Жито Полог АД Тетово –148 обични акции - Алкалоид АД Скопје –342 обични акции